Визначення використаних скорочень

A&D

Авіація та оборона
До цієї галузі відносять компанії, які займаються проектуванням та розробкою обладнання оборонного значення, такого як транспортні засоби та системи ураження для ринку військової продукції, який складається переважно з урядових міністерств оборони та озброєних сил (національних та інших); сектору цивільної авіації (авіакомпанії, аеропорти та послуги з технічного обслуговування та ремонту); а також підтримку в процесі експлуатації та ринок основних фондів, на якому компанії працюють за контрактами на постачання товарів, обслуговування парку техніки та матеріально-технічного забезпечення підрядника.

AIM

Управління інформацією про основні фонди
Спосіб управління основними даними для збору інформації про основні фонди (дані по проектам, фактичні та затверджені) до централізованого реєстру основних фондів. Такий підхід забезпечує належне управління життєвим циклом, основними фондами підприємства, профілактичними ремонтами та відповідністю стандартам, у тому числі ISO 55000.

AIMS

Системи управління цілісністю основних фондів
Системи управління цілісністю основних фондів визначають можливості основних фондів ефективно виконувати свої функції і захищають здоров’я, безпеку співробітників та навколишнього середовища. Також ці системи слідкують за тим, щоб люди, системи, процеси та ресурси функціонували як єдина система протягом усього життєвого циклу основних фондів.

ALM

Управління життєвим циклом додатків
Управління життєвим циклом продукту (управління, розробка та технічне обслуговування) прикладним програмним забезпеченням.

ALM

Управління життєвим циклом основних фондів
Це процес по оптимізації прибутків, які приносять основні фонди протягом свого життєвого циклу. Комплексне управління запасами основних фондів, точне виконання проектів та ефективні способи управління проектами допомагають досягти бажаних результатів.

API

Прикладний програмний інтерфейс
При комп’ютерному програмуванні API визначає, яким чином деякі компоненти програмного забезпечення повинні взаємодіяти один із одним. Простими словами, програмні додатки «спілкуються» один із одним без спеціальних знань або втручання з боку користувача. Наприклад, коли Ви купуєте квитки у кіно он-лайн та вносите інформацію про свою кредитну картку, вебсайт, через який продаються ці квитки, використовує API для безпечної відправки інформації Вашої кредитної картки до віддаленого програмного додатку, який, у свою чергу, перевіряє вірність Ваших даних. Після підтвердження платежу, віддалений програмний додаток відправляє відповідь назад до вебсайту з продажів квитків, із повідомленням, що дані успішно перевірені, і тільки після цього вебсайт генерує квитки. Подібним чином програмне забезпечення для управління ресурсами підприємства (ERP-система) працює із заздалегідь встановленим API для обміну інформацією із системою управління складом або іншим програмним компонентом.

BI

Бізнес-аналітика Це практика наділення підлеглих можливістю діяти або приймати рішення незалежно від наявності контролю або попереднього узгодження. Такий підхід може впливати на сфери функціонування програмного забезпечення, від можливості видавати клієнтам кредитний ліміт до узгодження змін у специфікаціях в проектних документах і створення дозволів для користувачів у системі.

CAPA

Корегувальні та запобіжні дії
Це такі покращення процесів організації, які застосовуються для виявлення причин неузгодженості або інших небажаних ситуацій. Ця концепція застосовується для багатьох технологій виробництва та численних бізнес-стандартів ISO. Вона систематично вивчає причини визначених проблем, або відзначає ризики та намагається перешкодити їхній повторній появі (корегувальні заходи), або попередити їхню первинну появу (попереджувальні заходи).

CfA

Робота відповідно до угоди за наявністю
Робота відповідно до угоди за наявністю – це процес, за яким підрядникам у сфері оборони здійснюється оплата згідно із обсягом часу, коли основні фонди можуть бути використані на основі вимірних цільових показників. Ключовою причиною використання такої форми угод є потреба організацій оборонного сектору досягти стратегічно важливої мети – зниження витрат на експлуатацію.

CLM

Управління життєвим циклом контрактів
Це попереджувальне методичне управління контрактом на усіх стадіях, від ініціації до затвердження, визначення відповідності до певних норм та поновлення. Впровадження управління життєвим циклом контракту може вести до значних покращень у ефективності та зниженні витрат. Розуміння та автоматизація управління життєвим циклом контрактів може також обмежувати відповідальність організації та підвищувати рівень узгодження із юридичними вимогами.

CMMS

Система програмного забезпечення для технічного обслуговування
Комплекс програмних засобів для технічного обслуговування здійснює обслуговування комп’ютерної бази даних інформації щодо операцій цієї компанії з технічного обслуговування з метою допомогти спеціалістам технічного обслуговування здійснювати свою роботу у більш ефективний спосіб, а також для допомоги керівництву у прийнятті обґрунтованих рішень. Дані системи програмного забезпечення для технічного обслуговування можуть також використовуватися для перевірки відповідності законодавчим нормам.

COTS

Готові комерційні компоненти
Термін «готові комерційні компоненти» у США використовується у Положенні щодо закупівель для федеральних потреб по відношенню до комерційних одиниць, у тому числі послуг, які є у наявності у комерційних місцях продажу і які можливо придбати та використовувати відповідно до урядових контрактів.

CPM

Управління ефективністю підприємства
Загальновживаний термін, який описує методи, параметри, процеси та системи, що використовуються для контролю і управління ефективністю підприємства.

CRM

Управління взаємовідносинами з клієнтами    
Система управління взаємодією компанії із поточними та майбутніми клієнтами із використанням технологій для організації, автоматизації та синхронізації продажів, маркетингу, управління клієнтами та надання технічної підтримки. Див. також SCRM.

CSR    

Корпоративна соціальна відповідальність    
Корпоративна ініціатива для оцінки та прийняття відповідальності за результати дій компанії на навколишнє середовище та вплив на громадський добробут. У загальному значенні цей термін характеризує зусилля компанії, які перевищують мінімальні зусилля, обов’язкові для виконання вимог законодавства, стандартів, подібних до ISO 26000, та груп із захисту навколишнього середовища. Корпоративна соціальна відповідальність може також розумітися як «соціальна активність бізнесу», яка може призвести до короткострокових витрат, що не несуть за собою миттєвої фінансової вигоди компанії, а сприяють позитивним соціальним змінам та змінам у навколишньому середовищі.

CTO

Конфігурування на замовлення
Це можливість користувача визначати налаштування компонентів (конфігурацію) продукту в момент замовлення продукту; при цьому продавець у подальшому має змогу додавати необхідні елементи до такої конфігурації у динамічному режимі при отриманні  замовлення.

DOA 

Делегування повноважень
Це практика наділення підлеглих можливістю діяти або приймати рішення незалежно від наявності контролю або попереднього узгодження. Такий підхід може впливати на сфери функціонування програмного забезпечення, від можливості видавати клієнтам кредитний ліміт до узгодження змін у специфікаціях в проектних документах і створення дозволів для користувачів у системі.

EAM

Управління основними фондами підприємства
Оптимальне управління повним життєвим циклом основних фондів організації для отримання максимально корисних результатів охоплює такі процеси, як будівництво, введення в експлуатацію, управління, технічне обслуговування та виведення з експлуатації/заміну заводу, обладнання чи виробничих споруд. Термін «підприємство» відноситься до управління основними фондами усіх відділів, локацій, виробничих споруд та, у деяких випадках, до суб’єктів господарювання. Забезпечуючи управління основними фондами усіх виробничих споруд, компанія може покращити результат їхнього використання, знизити капітальну вартість, знизити поточні витрати, пов’язані із основними фондами, подовжити термін експлуатації основних фондів та зрештою покращити економічну рентабельність.

EDI

Електронний обмін даними

Система електронної взаємодії, що забезпечує стандарти для обміну даними за допомогою будь-яких електронних засобів: шляхом додержання однакових стандартів дві компанії, що можуть знаходитися у різних країнах, можуть здійснювати електронний обмін документами (замовлення на покупку, рахунки-фактури, наряди на відвантаження та багато інших). Ця система працює вже більше 30 років; за цей час розроблено багато EDI-стандартів, декі з них спрямовані на задоволення потреб певних галузей чи регіонів. EDI є обов’язковими для використання великими виробниками та урядами країн у якості способу взаємодії їхніх постачальників та продавців для обміну заздалегідь визначеними змінними даними (замовлення, платежі, маршрутні інструкції, реєстрації продуктів, вантажних маніфестів або комплектувальні відомості).

EPC

Проектування, постачання та будівництво
Відома форма договору підряду у галузі будівництва. Підрядник по проектуванню та будуванню розробляє детальний технічний проект, проводить закупівлю необхідних матеріалів та обладнання, а потім здійснює будівництво функціональних виробничих споруд або основних фондів для своїх клієнтів.

EPM

Управління проектами підприємства
Спосіб мислення, взаємодії та роботи із використанням інформаційної системи, за допомогою якого підприємство розвивається і при якому ресурси підприємства знаходяться у прямій залежності від бачення лідеру та місії, стратегії і цілей. Інакше кажучи, EPM надає повний огляд колективних зусиль співробітників підприємства, спрямованих на його розвиток.

ERP 

Управління ресурсами підприємства
Програмне забезпечення для управління бізнесом – це, зазвичай, комплекс інтегрованих додатків, який компанія використовує для збору, зберігання, управління та трактування даних щодо багатьох видів комерційної діяльності. ERP-інструменти використовуються для спільних процесів або моделей даних, та охоплюють комплексні процеси на підприємстві, пов’язані із фінансами, персоналом, дистрибуцією, виробництвом, сервісним обслуговуванням та логістикою.

ETO 

Проектування на замовлення
Технологічний процес, який визначається зумовленими попитом практиками, при якому компонент розробляється, проектується та будується відповідно до специфікації тільки після отримання замовлення. Це переведення роботи ланцюга постачань за принципом «збірка на замовлення». Такий підхід застосовується для особливих, великих за розмірами проектів на будівництво.

EVM

Управління заробленою вартістю
Підхід в управління проектами для визначення результатів та прогресу реалізації проекту. Єдина інтегрована система EVM також може забезпечувати точні прогнози проблем при виконанні проектів, що є суттєвим внеском у процес управління проектами. Цей підхід використовують при впровадженні урядових проектів, частіше за все у сферах авіації та оборони.

FIAR

Фінансові покращення та готовність до аудиту

Міністерство оборони США вже багато років докладає значних зусиль для посилення слабких сторін свого фінансового управління та досягнення готовності до фінансових перевірок. У 2005 році ця структура опублікувала план «Фінансові покращення та готовність до аудиту» для визначення стратегії міністерства та методології покращення процедур фінансового управління і контролю.

FMEA

Аналіз видів та наслідків відмов

Метод послідовного збору знань щодо можливих точок відмови у процесах проектування та виробництва товарів чи послуг.

FSM

Управління виїзним обслуговуванням
Управління виїзним обслуговуванням включає визначення потреби у виїзному обслуговуванні шляхом віддаленого спостереження, а також перевірки виявлення помилок клієнтами, графіків робіт виїзного технічного обслуговування, розподілення навантаження, інформації щодо доставки деталей до місця ремонту та підтримки процесів взаємодії технічних спеціалістів між собою.

ISO

Міжнародна організація по стандартизації
Міжнародна організація по стандартизації є незалежною, неурядовою представницькою організацією та найбільшим розробником міжнародних стандартів, які носять рекомендаційний характер.

ITAR

Міжнародні правила торгівлі зброєю

Комплекс регуляцій уряду США, який контролює експорт та імпорт виробів та послуг, пов’язаних із обороною, з переліку Списку озброєнь США. Нормативи ITAR зазначають, що інформація та матеріали щодо технологій, пов’язаних із обороною та військовою сферою (які входять до переліку Списку озброєнь США), можуть бути поширені лише серед громадян США, за винятком отримання дозволу від Державного департаменту США або наявності спеціальних пільг.

JIT  

Якраз вчасно
Стратегія формування запасів, яку використовують компанії для підвищення ефективності та зниження зайвих витрат завдяки отриманню товарів у той момент, коли вони потрібні для виробничого процесу. Таким чином, знижується вартість запасів.

KPI 

Ключові показники діяльності
Ключові показники діяльності (цей термін також розуміють, як «ключові показники успіху» (KSI)) допомагають організації визначати та вимірювати прогрес у досягненні цілей організації, який здійснюється після аналізу місії, та створення переліку залучених до потрібних процесів осіб.

MMOG/LE 

Рекомендації з управління матеріальними потоками та оцінки системи постачання

Міжнародний стандарт для управління логістичними процесами, який знижує збитки від помилок, зайвих витрат, робочого навантаження для постачальників та клієнтів.

MRB

Комісія зі списання матеріальних цінностей
До складу комісії входять представники кожного міністерства, які мають відношення до процесів, пов’язаних із формуванням матеріальних запасів – обліку, проектування, логістики та виробництва. Наприклад, проектувальна команда потребує акумуляції деяких одиниць, які вони планують вбудувати у новий дизайн; у той же час спеціалісти з логістики знають, що рідкісну запчастину буде неможливо придбати у майбутньому, коли вона знадобиться, тому на складі залишать декілька деталей для їх використання під час сервісного обслуговування у майбутньому.

MRO 

Технічне обслуговування та ремонт
Цей процес включає в себе налагодження будь-якого механічного, трубопровідного або електричного пристрою після його пошкодження (що зветься ремонтом чи позаплановим або непередбаченим технічним обслуговуванням). Він також включає в себе виконання регулярних дій, які спрямованні на підтримку робочого стану пристрою (планове технічне обслуговування), або на попередження проблем (профілактичне технічне обслуговування).

MRP II

Планування виробничих ресурсів
Цей процес поєднує планування усіх аспектів виробничої діяльності компанії, а не лише саме виробництво. Він включає такі функції, як планування бізнесу, планування та розклад функціонування виробництва, планування необхідної продуктивності, розрахунок вартості робіт, фінансовий менеджмент та прогнозування та інші. І планування потреб у матеріалах, і планування виробничих ресурсів є попередниками ERP-системи, обидві системи досі широко використовуються як незалежні модулі, чи комплексні ERP-системи.

MTS

Виготовлення на склад
Це режим виробництва, при якому продукція виробляється до надходження замовлення від клієнту або каналу збуту, та зберігається на складі для виконання послідовних замовлень.

NCR

Звіти про виявлені відхилення
Документи, що є звітами про виявлені відхилення, містять у собі дані щодо невідповідності технічним умовам, які було виявлено при перевірці якості або під час іншої перевірки роботи процесів. Мета звіту – зробити недвозначне, обгрунтоване, чітке та логічне визначення причини проблеми для застосування заходів з усунення несправностей.

OEE

Коефіцієнт використання устаткування
Ієрархічна система заходів для оцінки ефективності використання виробничого обладнання. Результати зазначаються в універсальній формі, яка дозволяє проводити порівняння між одиницями виробництва різних галузей. Коефіцієнт використання устаткування також застосовується як один із ключових показників діяльності у поєднанні із економічним виробництвом для означення успішності функціонування підприємства.

OEM  

Виробник оригінального устаткування
Виробник завершеного кінцевого продукту (двигуни для автомобілів, охолоджувальний агрегат або мікросхеми), або складальних вузлів (карбюратор, компресор або інтегральна мікросхема), які використовуються у кінцевому продукті.

PBL

Транзакційно-орієнтована логістика
Стратегія підтримки рентабельної системи озброєння, яка використовується у сфері оборони. Менеджер з підтримки продукту не укладає контракт на придбання продуктів чи послуг, а знаходить посередників-інтеграторів з підтримки продукту для досягнення показників згідно із системою контролю діяльності щодо певної системи або продукту.

PBS

Проектне рішення
Бізнес-рішення корпоративного класу, призначене для управління та координації усіх ресурсів, інформації та функцій компанії за допомогою спільної бази даних, при цьому існує можливість управління цими даними при виконанні індивідуальних проектів. Система проектних рішень має архітектуру, орієнтовану на сервіси (SOA) із одиницями модульного обладнання та програмного забезпечення, або інакше кажучи «сервісами», які здійснюють обмін інформацією у локальній мережі. Такі модульні конструкції дозволяють додавати або переналаштовувати модулі (у тому числі, від різних постачальників); при цьому зберігається єдність даних у спільній базі даних, які можливо централізовано зберігати, або розповсюджувати.

PEM

Виробництво на основі проектів

Процес виробництва, який залежить від детального управління проектами із багатьма вихідними даними у режимі реального часу. При цьому робота корпоративного програмного забезпечення планується відповідно до структури розподілення робіт (WBS). Такий підхід дозволяє приєднувати процеси (у тому числі, роботи на різних етапах, визначення вартості, виробництво, ведення документації та відвантаження) до потрібного проекту. Інтеграція із модулем фінансів дозволить користувачу локалізувати проблеми під час реалізації проекту та скорегувати дії відповідно до нових умов.

PM 

Профілактичне технічне обслуговування
Технічне обслуговування обладнання та виробничих споруд проводиться персоналом для підтримки їх у задовільних умовах функціонування шляхом проведення систематичних перевірок, виявлення помилок та корегування початкових ушкоджень до моменту їхньої появи або до їх перетворення на суттєві несправності. Таке технічне обслуговування включає в себе тестування, вимірювання параметрів, налаштування та заміну деталей.

PPM

Управління портфелем проектів
Централізоване управління процесами, методиками та технологіями, які використовують менеджери проектів та центри управління проектами для аналізу та колективного управління поточними або очікуваними проектами за допомогою численних характеристик. Метою управління портфелем проектів є визначення оптимального поєднання ресурсів для реалізації і планування діяльності для ефективного досягнення виробничих та фінансових цілей підприємства, дотримуючись тимчасових обмежень, які зумовлені клієнтами, стратегічними цілями, або факторами зовнішнього середовища.

RCM

Технічне обслуговування для забезпечення надійності
Надійний спосіб розробки функціональних регламентів технічного обслуговування, що піддаються перевірці, що допомагає бізнесу досягати його цілей та мінімізує витрати за весь строк служби обладнання.

RFID

Радіочастотна ідентифікація
Технологія автоматичного збору даних, яка використовує радіочастотні хвилі для обміну даними між читачем та спеціальною міткою для визначення, відстеження та локалізації одиниць. Такі мітки радіочастотної ідентифікації використовуються у багатьох галузях. Наприклад, мітка, нанесена на автомобіль у процесі виробництва, може використовуватися для відстеження виробництва на усій лінії збірки. Підвищується ефективність відстеження фармацевтичних товарів при переміщенні на складах. Вживлення таких міток у худобу і домашніх тварин допомагає ідентифікувати приналежність кожної тварини.

RMA

Затвердження матеріалу, що повертається
Термін зі сфери електронної комерції, який описує таку організацію процесу, при якій постачальник товару або продукту дозволяє клієнту їх повернути та отримати гроші назад, або придбати на цю суму товар у майбутньому. Такий вид угоди також має назву «Дозвіл на повернення товару» або «Затвердження товару, що повертається» і сприяє забезпеченню високого рівня гарантованої якості. У сфері IT такий вид операцій супроводжує роботу із ліцензіями на програмне забезпечення. У цьому випадку постачальник та клієнт можуть домовитися щодо майбутніх дозволів на використання ліцензії; при цьому відбувається або випуск додаткових ліцензій на користування операційними системами чи секторами IT-інфраструктури, чи випуск ліцензійного кредиту на придбання інших програмних продуктів або додаткових версій системи програмного забезпечення.

ROHS 

Правила обмеження вмісту шкідливих речовин
Директива щодо обмеження вмісту шкідливих речовин (Restriction of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC) є скороченою назвою для Директиви щодо обмеження використання (за деякими виключеннями)  шести шкідливих матеріалів у електричному та електронному обладнанні. Її було прийнято Європейським Союзом у лютому 2003 року. Ця Директива вступила в дію 1 липня 2006 та є обов’язковою для виконання в усіх країнах-членах ЄС.

ROI 

Ефективність інвестицій (дохід на інвестиції)
Показник результативності, що використовується для оцінки ефективності інвестицій або для порівняння ефективності ряду різноманітних інвестицій. Для розрахунку цього показника потрібно суму доходу від інвестицій поділити на вартість інвестицій; результат відображається у відсотках або у вигляді коефіцієнту.

SaaS 

Програмне забезпечення як послуга
Це таке програмне забезпечення, яким володіють, управляють у віддалений спосіб та яке реалізують один чи більше постачальників. Постачальник реалізує програмне забезпечення, основою якого є набір узагальненого коду і визначень даних, якими, за моделлю «від одного до багатьох», користуються усі клієнти за договором у будь-який час та на основі принципу «плата за використання».

SCM 

Управління ланцюгом поставок

Процес управління потоком товарів, який включає в себе переміщення та зберігання сировини, напівфабрикатів та готової продукції від пункту виготовлення (початкового пункту) до пункту споживання.

SCRM

Стратегічне CRM
Це ключова стратегія бізнесу, що орієнтована на клієнта та має на меті здобуття та утримання прибуткових клієнтів.

SLA

Угода про рівень обслуговування
Угода, яка встановлює очікувані результати взаємодії постачальника послуг та клієнта і описує продукти чи послуги, які будуть реалізовані, єдиний канал для контакту задля вирішення проблем кінцевого користувача та показники, за якими відстежується і затверджується ефективність виконання робочих процесів.

SOA

Сервісно-орієнтована архітектура
Шаблон проектування програмного забезпечення та архітектури програмного забезпечення, що заснований на використанні окремих компонентів програмного забезпечення, який надає функціональні можливості програм у якості сервісів іншим програмам. Цей спосіб має назву «Орієнтація на сервіси» і його робота не залежить від певного постачальника, продукту або технології.

SPC 

Статистичне управління процесами
Метод контролю якості, який використовує статистичні інструменти та застосовується для моніторингу і контролю процесів та забезпечення їх виконання у повному обсязі. Процес дозволяє виготовляти максимальну кількість виробів, що задовольняють певним вимогам при мінімальному обсягу відходів. Цей метод застосовується для будь-якого процесу, де є можливість виміряти обсяг виготовленого продукту, що задовольняє певним вимогам (специфікаціям).

SPM

Управління запасними частинами
Головний компонент повного процесу стратегічного управління послугами, який використовують компанії для забезпечення постачання потрібної запасної частини та ресурсів до потрібного місця та у потрібний час.

TCO

Сукупна вартість володіння
Визначення вартості основних фондів, яке включає в себе витрати на їхнє функціонування та технічне обслуговування, а також вартість матеріально-технічного постачання.

WBS

Структура класифікації робіт
Цей термін використовується в управлінні проектами та системному плануванні і означає розділення проекту на менші компоненти. Елементом графіку розподілення робіт може бути продукт, дані, послуга або будь-які їх комбінації. Цей процес створює необхідні  принципи детального визначення вартості та контролю і забезпечує методологічну основу для розробки графіку та процедур контролю.

WEEE

Відходи електричного та електронного обладнання
Відходи електричного та електронного обладнання (Waste Electrical and Electronic Equipment) – це директива Європейського парламенту щодо утилізації відходів електричного та електронного обладнання, яка разом із Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин 2002/95/EC набула статусу закону Європейського Союзу у лютому 2003 р. Директива WEEE 2002/96/EC встановлює планові показники збору, переробки та утилізації для усіх типів електричних приладів із мінімальною вагою 4 кг на 1 особу на рік, утилізованих для переробки до 2009 р. Див. також RoHS.
 

Бажаєте дізнатися більше?

Якщо у Вас виникли питання стосовно IFS або наших рішень, Ви можете скористатися контактною інформацією на сторінці "Контакти".

Контакти